Gilla Naturskyddsföreningens Kemikalienätverks facebooksida – för dig som vill veta mer om och engagera dig mot miljögifter och andra ämnen som kan skada hälsa och miljö.

Kemikalienätverket är en del av Naturskyddsföreningen, och nu är vi 700 aktiva i nätverket! Det kostar inget att vara aktiv i Kemikalienätverket, men vi vill gärna att du är medlem i Naturskyddsföreningen, som är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.
På Kemikalienätverkets facebooksida sprider vi information, utbyter idéer och tips, ställer frågor och peppar varandra att göra saker i nätverket! Välkommen!

Lämna ett svar